Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020

Rok za prijavo: 22. 1. 2018

več ›

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

Rok za prijavo: 2. 3. 2018

več ›

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov

Rok za prijavo: 29. 1. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018

Rok za prijavo: 15. 1. 2018

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Rok za prijavo: Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

več ›

Javni razpis P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok za prijavo: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

več ›

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Rok za prijavo: 30. 1. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Rok za prijavo: 22. 1. 2018

več ›

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018 oziroma v letih 2018, 2019 in 2020

Rok za prijavo: 22. 1. 2018

več ›

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Rok za prijavo: 22. 1. 2018

več ›

1 49 50 51 52 53