Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2024

Rok za prijave: do 8. marca 2024 do 12. ure

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice za leto 2024

Rok za prijave: do 20. marca 2024

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2024

Rok za prijave: do 8. marca 2024

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2024

Rok za prijave: do 18. marca 2024

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Škocjan za leto 2024

Rok za prijave: do 15. marca 2024

več ›

Občina Kočevje: Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa "Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim poreklom - Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla v letu 2024"

Rok za prijave: do 4. marca 2024

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2024

Rok za prijave: do 19. marca 2024 do 12. ure

več ›

Občina Sodražica: Javna obravnava Strategije razvoja Občine Sodražica

Rok: do 15. marca 2024

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje otroške in mladinske dejavnosti v letu 2024

Rok za prijave: do 8. marca 2024

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje v letu 2024

Rok za prijave: do 7. marca 2024 do 12. ure

več ›

1 2 3 4 5