Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Ribnica: Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Občini Ribnica v letu 2020

Rok za oddajo vlog: 10. 2. 2020 ob 00:00

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020

Rok za oddajo vlog: 24. 2. 2020 do 10:00

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za izobraževanje odraslih za leto 2020

Rok za oddajo vlog: 14. 2. 2020 do 10:00

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020

Rok za oddajo vlog: 24. 2. 2020 do 10.00

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice 2020

Rok za oddajo vlog: 2. 3. 2020 in 2. 9. 2020

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ribnica v letu 2020

Rok za oddajo vlog: 6. 2. 2020

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje v letu 2020

Rok za oddajo vlog: 10. 2. 2020, do 12:00

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju dela z mladimi 2020

Rok za oddajo vlog: 3. 2. 2020, 00:00

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2020

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2020, 23:59

več ›

Javni razpis za izbor operacij "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020"

Rok za oddajo vloge: 16. 3. 2020

več ›

1 6 7 8 9 10 11