Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma

Rok za prijave: do 14. aprila 2021

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa

Rok za prijave: do 14. aprila 2021

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva

Rok za prijave: do 14. aprila 2021

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva

Rok za prijave: do 14. aprila 2021

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2021

Rok za prijave: do 16. aprila 2021

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2021

Rok za prijave: do 16. aprila 2021

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2021

Rok za prijave: do 16. aprila 2021

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za izbor in sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021

Rok za prijave: do 19. aprila 2021

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2021

Rok za prijave: do 19. aprila 2021

več ›

1 2 3 4