Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Žužemberk: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa ostalih društev v Občini Žužemberk v letu 2022

Rok za prijave: do 20. maja 2022

več ›

Občina Žužemberk: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa kmetijskih društev v Občini Žužemberk v letu 2022

Rok za prijave: do 20. maja 2022

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2022

Rok za prijave: do 31. maja 2022 do 12. ure

več ›

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v občini Šentjernej v letu 2022

Rok za prijave: do 20. maja 2022

več ›

Občina Žužemberk: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk v letu 2022

Rok za prijave: do 20. maja 2022

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za leto 2022

Rok za prijave: do 21. aprila 2022

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorja praznovanja spominskega Baragovega dneva v Občini Trebnje v letu 2022

Rok za prijave: do 25. marca 2022

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2022

Rok za prijave: do 19. aprila 2022

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice za leto 2022

Rok za prijave: do 19. aprila 2022

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2022

Rok za prijave. do 19. aprila 2022

več ›

1 2 3 4 5 6 12