Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Rok za prijavo 30. 11. 2019

več ›

Obzorje 2020: Razpisi na področju krepitve sodelovanja med znanostjo in družbo za leto 2019

Rok za prijavo 2. 4. 2019

več ›

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok za prijavo 13. 12. 2018

več ›

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018

Rok za prijavo 21. 12. 2018

več ›

Obzorje 2020: Razpisi na področju pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila za leto 2019

Rok za prijavo 25. 4. 2019

več ›

Erasmus+: ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja

Rok za prijavo 26. 2. 2019

več ›

EaSi (Progress): Razpis za dodelitev sredstev finančnim posrednikom, ki izvajajo dolgoročne tvegane finančne naložbe

Rok za prijavo 21. 3. 2019

več ›

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019

Rok za prijavo 28. 2. 2019

več ›

Obzorje 2020: Razpisi na področju avtomatizacije cestnega prometa za leto 2019

Rok za prijavo 25. 4. 2019

več ›

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja

Rok za prijavo 14. 12. 2018

več ›

1 2 3 4 5 6 53