Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Arhiv razpisov

Območje:

Javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019

Rok za prijavo 30. 9. 2019

več ›

Javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019

Rok za prijavo 30. 9. 2019

več ›

Javni poziv za uporabo Športnega parka Mokronog in Športnega centra Trebelno za sezono 2019/2020

Rok za prijavo 28. 8. 2019

več ›

Ponovitev Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

Rok za prijavo 15. 8. 2019

več ›

Javni poziv o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2019

Rok za prijavo 19. 8. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2019

Rok za prijavo 19. 8. 2019

več ›

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2019

Rok za prijavo: kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

več ›

Javni razpis za sofinanciranje društev na področju socialnih in humanitarnih ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice v letu 2019

Rok za prijavo 30. 8. 2019, do 12. ure

več ›

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2019 v Občini Dolenjske Toplice

Rok za prijavo 30. 8. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 v Občini Dolenjske Toplice

Rok za prijavo 30. 8. 2019

več ›

1 2 3 4 5 6 22