Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019

več ›

Podaljšanje roka za Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2019

Rok za prijavo 26. 4. 2019

več ›

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2019

Rok za prijavo 14. 6. 2019, do 23.59

več ›

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju občine Metlika za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 23.59

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v občini Metlika za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 23.59

več ›

Javni poziv za sofinanciranje programov in dejavnosti veteranskih organizacij v občini Kočevje za leto 2019

Rok za prijavo 3. 4. 2019

več ›

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 12. ure

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019

Rok za prijavo 6. 5. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2019

Rok za prijavo 4. 4. 2019, do 23.59

več ›

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje izrednih dogodkov in prireditev za leto 2019

Rok za prijavo 8. 4. 2019

več ›

1 2 3 4 5 6 7 14